Jak zajistit, že lidé pracují rádi, efektivně a sounáleží s firmou ať už pracují odkudkoliv?

Zóna A
  • Za poslední rok většina firem zjistila, že administrativní činnosti je možné vykonávat vzdáleně. Poslední studie Deloitte ukazují, že se postupně vytrácí sounáležitost s firmou a předávání znalostí v týmu. Naopak se zvyšuje zátěž výkonných pracovníků a čím dál více toto vede k vyhoření nebo odchodu klíčových zaměstnanců.
  • V rámci tohoto příspěvku projdeme výstupy nejnovějších studií a ukážeme si, jak používat existující i možné nové technologické přístupy k udržení zaměstnanců či predikci odchodovosti.
  • V příspěvku vše zasadíme do právního rámce a ukážeme si na úspěšných příkladech, jak je možné otočit nepříznivý vývoj.