Generační výměna v rodinných firmách – výzva pro obě strany!

Zóna A
  • Větší důraz na praxi nebo na vzdělání?
  • Mám fabriku a syn je lékař, dá se to předat?
  • Jsem technik a nevyznám se ve výsledovce…
  • Řešení konfliktů
  • Vzdělávat nástupníky a/nebo zakladatele?
  • Výstupy ze šetření