GDPR: První zkušenosti z praxe

Zóna A

  • Zaměříme se na hlavní principy a změny dopadající na zaměstnavatele při pracovávání údajů zaměstnanců a zájemců o práci.
  • Okomentujeme GDPR požadované dokumenty, jako informace o zpracování údajů, záznamy o činnostech zpracování a interní směrnice o zpracování údajů.
  • Představíme nová stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů reagující na GDPR, například pokud jde o nakládání s fotografiemi zaměstnanců.
  • Zmíníme se o dalším typickém nakládání s údaji zaměstnanců, například v souvislosti s použitím dynamických biometrických podpisů (v rámci elektronických osobních spisů) nebo při předávání údajů zaměstnanců obchodním partnerům zaměstnavatele.
  • Prezentace: