Employee eXperience aneb jak skutečně naslouchat potřebám zaměstnanců

Zóna A

Jak flexibilně reagovat na potřeby měnícího se světa, zaměstnanců i zákazníků nové „digitální generace“? Jak využít nové nastupující technologie k efektivnímu dialogu se zaměstnanci? Jaký je přínos řešení Employee eXperience z business pohledu? Jak si ČR v zavádění moderních přístupů v HR vede vůči zbytku světa?