Diversity & Inclusion – marketing, nutnost nebo maximalizace potenciálu?

Zóna C - mentoring Business Professional Women CR

Diversita, nejen genderová, je jedním z velkých současných témat. Její implementaci do firemního prostředí lze uchopit různě. Může se stát pouhým marketingovým prohlášením, odškrtnutou položkou v seznamu „měli bychom mít“, ale také velmi účinným nástrojem například pro employee engagement, může mít silný dopad na zvýšení ziskovosti firmy a posílení brandu. Diskutujme spolu o tom, jak co nejlépe využít její potenciál, o jejích přínosech, ale také úskalích při implementaci do firemní kultury a celkového chodu firmy.

stůl 1