Digitalizace v průběhu adaptace zaměstnanců aneb učíme je hrou

Zóna A
  • Obrazovky ve společnosti jako nástroj učení
  • Učení hravou formou
  • Zpětná vazba na konkrétních pracovištích ovlivňuje obsah vzdělávání
  • Klíčová role zapojení vedoucích
  • Jak komunikovat podobné „nové“ procesy ve firmě, tak aby byly přijaty