CSR a udržitelnost ve firmě

Zóna A

co je a jak funguje firemní společenská odpovědnost (CSR) a udržitelnost;
trendy, legislativa a význam společenské odpovědnosti pro firmu;
reporting, hodnocení a měření CSR – jak to firma může využít ve svůj prospěch