Co má společného Steven Spielberg, Bill Gates a Steve Jobs s některými dnešními absolventy?

Zóna A
  • Svět se vyvíjí a mění mnohem rychleji, než dokáží reagovat školské osnovy.
  • Dozvíte se, co chybí absolventům při vstupu na pracovní trh, i co od nich očekávají firmy.
  • Budeme schopni reagovat na potřeby trhu?
  • Co musí udělat studenti a jak se k problému postaví firmy?
  • Jakou roli hraje škola a proč nebude stačit červený diplom?
  • Co udělala úspěšná trojice navíc a proč to byl důležitý krok k úspěchu?