Český leadership 2018

Zóna B

Jaké máme dnes leadery? Co říkají data, co oni sami a jejich okolí? Co považují za důležité, jakými dovednostmi disponují a jak jsou s nimi jejich podřízení spokojeni? Podíváme se, co nám říkají velká data o aktuální situaci na našem trhu leaderů, zmapujeme si, jaké výzvy a úkoly je čekají v kontextu společensko-ekonomického vývoje a co to znamená z hlediska jejich dalšího rozvoje a posilování klíčových kompetencí.