Be irresistible: How to attract the best candidates to YOUR company / Buďte neodolatelní: jak přilákat ty nejlepší kandidáty do VAŠÍ společnosti

Zóna B

It is not a secret that nowadays it is not anymore the company that chooses the candidates but the candidates, who get a few offers from different companies at once and select their future workplace. So finding great specialists and attracting them to work for your company gets more and more difficult. What should be done before the interview, how to carry out a winning talk with the candidates, how to define and satisfy their needs and inspire them to choose your company and how to give an irresistible offer – get all the answers in one place. As a recruitment agency we accumulated and analyze tons of data from the candidate feedback and examples of sad and happy endings for the clients who either manage to get the great talent or not. Come to learn the best practical tips that will help you even better understand your candidates and win the best ones!

The seminar will be held in English.

Není tajemstvím, že v současné době to již nejsou společnosti, kdo vybírá, ale kandidáti, kteří najednou dostávají více nabídek a volí své budoucí pracoviště. Hledání skvělých specialistů a jejich přilákání k Vám je čím dál tím obtížnější. Co je třeba udělat před rozhovorem, jak uskutečnit vítězné pohovory s kandidáty, jak definovat a naplnit jejich očekávání a inspirovat je k volbě vaší společnosti a jak poskytnout neodolatelnou nabídku – získejte všechny odpovědi na jednom místě. Jako náborová agentura dáváme dohromady a analyzujeme velké objemy dat zpětných vazeb kandidátů a příklady smutných a šťastných ‘ends’ pro klienty, kteří buď získávají nejlepší odborníky, nebo ne. Přijďte se seznámit s užitečnými praktickými tipy, které vám pomohou lépe porozumět svým kandidátům a získat je!

Přednáška se koná v angličtině.