BABYLON VE VAŠÍ FIRMĚ aneb jak motivovat pracovníky z různých zemí i různých kultur

Zóna B

Ať už jsou vaši pracovníci Ukrajinci, Vietnamci nebo jiní cizinci, bude se jejich vedení lišit od toho, na co jste zvyklí s Čechy.
Řekneme si, jak řešit konflikty u smíšeného týmu pracovníků a na co klást důraz.
Dozvíte se něco o stylech rozhodování v různých kulturách a o tom, proč to v ČR tak často komplikuje situaci.
Uslyšíte mnoho příkladů z bohaté manažerské praxe lektora.