Autentický leadership očima Šimona Pánka

Zóna A

– moderovaný rozhovor