Aktuální závěry a výstupy ze studie globálních i lokálních trendů v HR

Zóna A

Age Management v kontextu globálních a lokálních trendů v oblasti lidského kapitálu – trendy u nás i globálně

Prezentace hlavních závěrů ze studie v populace 50+ z pohledu jejího zaměstnávání, kdy je studie založená na konkrétních příbězích zástupců této věkové skupiny