Jaká je realita v odměňování zaměstnanců v České republice a jaké jsou nejnovější trendy? Jak moc jsou zaměstnanci citliví na férovost v odměňování?

Zóna A

    • Jaká je reálná rozšířenost jednotlivých zaměstnaneckých benefitů v České republice?
    • Které benefity jsou pro zaměstnance nejatraktivnější?
    • Jaké jsou nejpreferovanější aktivity, na které by měli zaměstnavatelé svým pracovníkům finančně přispívat?
    • Proč je férové odměňování ve firmách v současnosti velkým tématem?
    • Jak vnímají odměňování ve firmách současní mileniálové?

Prezentace z vystoupení: