VIRTUAL REAL LIFE s.r.o.
VIRTUAL REAL LIFE s.r.o.

Kdo jsme

VIRTUAL REAL LIFE dodává virtuální a rozšířenou realitu do firem. Mají produkty určeny pro nábor a testování zaměstnanců, zaškolování do pracovního procesu apod. V nabídce jsou k dispozici jak krabicové produkty, tak produkty na míru. Je možné si je zakoupit nebo platit měsíčně využívání z cloudu. VR LIFE se věnují také výzkumu ve využívání virtuální reality v rehabilitacích společně s Karlovou univerzitou.