Versalis, s.r.o.
Versalis, s.r.o.

Kdo jsme

Peoplix je metoda posuzující, jak firemní prostředí ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. Odhaluje souvislost mezi motivací lidí a atmosférou v týmech. Navrhuje konkrétní opatření, díky kterým vzroste angažovanost zaměstnanců, zvýší se efektivita a sníží fluktuace. Peoplix je nástrojem strategického řízení v oblasti HR a poskytuje podklady pro plánování rozvoje i pro přijímání nových zaměstnanců ve středních a větších firmách.